دنبالم کن - به شبکه دنبالم کن خوش آمدید دنبالم کنalireza.

...

alireza.

غصه گذشته ها را نخورید. ..
[ادامه متن . . .]

alireza.

تو ﺭﺍ هرگز ﻧـﻤـﯿـﺒـﺨـﺸـﻢ
ﻭﻗﺖ .. [ادامه متن . . .]

alireza.

دلم معجزه ای می خواهد

م.. [ادامه متن . . .]

alireza.

❣️دلم قلکی شده

❣️که دو.. [ادامه متن . . .]