دنبالم کن
پاییز
331 پست
36 دنبال‌کننده
1پسند
0000-00-00

تصاویر اخیر

در تاریکی
نه بُعد مکان مهم است
و نه زمان.
تو بگو
پشت پلک هایمان،
کجای زمان ایستاده ایم؟

به بزرگی خدا هیچوقت شک نکن
اگه گره به کار و زندگیت افتاده
بگو خدا بزرگه...

در این دنیا اگر غم هست، صبوری کن خدا هم هست..‌.!

اقا اینجا چه شلوغ و سخت شده 😕

سَرِ من درد که نه،
میلِ شکستن دارد
تا که بیرون بکشم
از وسطش
فکرِ تو را ...

● علیرضا فراهانی

پروردگارم
به هر خیری که برایم بفرستی سخت نیازمندم ❤️🙏

حقیقتش؛
از شلوغی زده شدم،نمیتونم جایی که یه‌مقدار آدماش زیاد باشن بشینم،حالم بد میشه،از آدما بدم میاد،از مهمونی بدم میاد،از دورِهمی‌های دوستانه خانوادگی بدم اومده،انگار نمیتونم کسیو جز خودم تحمل کنم و باهاش حرف بزنم.

یه وقتایی به یه جایی توی زندگیت میرسی که از خودت میپرسی چرا هنوز دنبال چیزی میرم که حتی دیگه نمیخوامش؟!...

خنده ی از ته دل چقدر سخته که از ما دریغ شده؟ خوشحالی چقدر از ما دوره که همش پی شادی میگردیم؟ صبر تا کی؟ خستگی تا کی؟ ترسو بودن تا کجا؟ دوست نداشته شدن تا کجا؟ سوالای بی سر و تهِ من جوابشون کجاس؟ خودِمن کجام؟

کاش حداقل خدا میفهمید که چقد دلمون میشکنه وقتی آرزوهای مارو واسه بقیه براورده میکنه … 😞