دنبالم کن

از تبار❤️ آدم

صبورم..در باره دیگران قضاوت نمیکنم ...ساده می نویسم..ساده بیان میکنم...واما....قلمرو خداوند، درون م.. بیشتر

از تبار❤️ آدم
560 پست
3 دنبال‌کننده
2531 امتیاز
0پسند
مرد -
0000-00-00

تصاویر اخیر

دلنوشتم را نخواند و سرنوشتم را نوشت
بر دلم پیراهنی از غصّه ها پوشاند و رفت

images

با نگاهش سینه ام آتش فشانی زنده بود
کوهی از بهمن به روی قلبِ من جا ماند و رفت

images

آمد و تنها کمی از قصّه ام را خواند و رفت
گفته بود می مانم امّا بی وفا پیچاند و رفت

images

و با سلام
آدرس را کم کردیم{-2-}

شد منور سينه من صائب از داغ جنون...خانه تاريک را روشن کند گلجام ها

images

از دو جانب بود مشکل جمع کردن خويش را....فکر آغازم برآورد از غم انجام ها

images

نيست اوج اعتبار پوچ مغزان را ثبات...کوزه خالى فتد زود از کنار بام ها

images

راست نايد با وطن نقش گرامى گوهران....روى در ديوار باشد در نگين ها نام ها

images

سنگ مى شد پيش ازين در پنجه ابرام، موم.....از دل سخت تو بى تأثير شد ابرام ها

images

پسته ها را لعل ميگونت گريبان چاک کرد...تلخ شد از چشم شوخت خواب بر بادام ها

images