دنبالم کن

از تبار❤️ آدم

صبورم..در باره دیگران قضاوت نمیکنم ...ساده می نویسم..ساده بیان میکنم...واما....قلمرو خداوند، درون م.. بیشتر

از تبار❤️ آدم
560 پست
3 دنبال‌کننده
2531 امتیاز
0پسند
مرد -
0000-00-00

تصاویر اخیر

هر سؤالى را جوابى پيش ازين آماده بود....بى جواب از کوه تمکين تو شد پيغام ها

images

خام کرد آن آتشين رو آرزوهاى مرا...گر چه از خورشيد تابان پخته گردد خام ها

images

دلبرى را زلف او در دور خط از سر گرفت مى شود از خاک افزون حرص چشم دام ها

images

تا ز چشم شوخ او در گردش آمد جام ها..... چون رم آهو بيابانى شدند آرام ها

images

من این مراد ببینم به خود که نیم شبی
به جای اشک روان در کنار من باشی

images

ز پرده کاش برون آمدی چو قطره اشک
که بر دو دیده ما حکم او روان بودی

گفتم به دلق زرق بپوشم نشان عشق
غماز بود اشک و عیان کرد راز من

images

آن کو تو را به سنگ دلی کرد رهنمون
ای کاشکی که پاش به سنگی برآمدی

ببار ای شمع اشک از چشم خونین
که شد سوز دلت بر خلق روشن

images

اشک آلوده ما گر چه روان است ولی
به رسالت سوی او پاک نهادی طلبیم