جزئیات آخرین تغییرات و روند توسعه‌ی دنبالم کن را مشاهده می‌نمایید:

 

تغییرات

 دنبالم کن یک شبکه اجتماعی کاربر محور بوده و مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
طراح و توسعه دهنده @shahzadeh /