دنبالم کن
hamed.h
3 پست
3 دنبال‌کننده
1پسند
مرد -
0000-00-00

تصاویر اخیر

بیشترین امیدم برای ریشه کنی کرونا به اینه که ویروس بعد از پیک چهارم مست کنه ، تلو تلو بخوره ، بیفته زیر دست و پا و له بشه...😶

اگه صبح روز شنبه ۱۴ فروردین یه موجود زنده بود ، قطعا این شکلی میبود

images

🌹

images