دنبالم کن

مَحڪوُم بہ تنْهایی

"‍تینار" تینار ب‍ہ ‍معنی تن‍‍ہا یا تن‍ہایی ؛ ‍تینار از دو ‍واژه تَن + یار ‍.. بیشتر

li_mahkum_il
160 پست
4 کاربر دنبال‌کننده
شناسه: 607
2 پسند
گروه عمومی

کاربران فعال : امروز - هفته - ماه

    موردی برای نمایش وجود ندارد.

رتبه بندی گروه - جزئیات گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه 17
مبنای تعداد هوادار رتبه 27
مبنای تعداد ارسال رتبه 2
مبنای تعداد بازدید رتبه 18

مشترکین

مدیران

بازدیدها

تصاویر اخیر

از ما ‍مُتنفرن چون جایِ ‍ما نیستند!

تو ن‍‌یاز نداری ‍چیزی رو ب‍ہ کسی ‍اِثبات کنی.

‍قوانینو بشکن، تو ب‍ہ ‍دنیا نیومدي ک‍ہ ‍معمولي باشي!

خَریتِ محضِ بیشتر از حدِ آدما ‍باهاشون حرف زد.

تُرک ‍زبان ها نمیگن : دلتنگتم
‍میگن : (اورَییم سَن ایستیر) یعنی ‍خیلی دلم میخوادت ؛)

‍دلم تنگ شُده واس‍ہ ‍خنده هامون!

‍حَرفام سایزه ‍گوشات نیست!

‍میتوني هَر جوري ک‍ہ میخواي ‍راجبم فکر کُني، منم ‍میشینم ب‍ہ این میخندم ک‍ہ چقدر ‍درگیرِ منی.

تو‌‌ ‍کسي هستي ک‍ہ حتي ‍سطلِ آشغالم ‍قبولت نمیکن‍ہ

‍لازم نیست مُتنفر باشي ؛
ترك کن قبل از این ك‍ہ ‍متنفر بشي .!
‍امیرتتلو