دنبالم کن
alireza.
13403 پست
11 دنبال‌کننده
41472 امتیاز
2پسند
مرد -
1399-06-30

تصاویر اخیر

زمین عروش شد و آسمان به حرف آمد
چه شاد باشی ازین خوبتر که برف آمد؟

طنین آشنای برف و باران
ببین اکنون صدای برف و باران
هوای یک قرار عاشقانه است
میان خنده های برف و باران

شهاب گودرزی

سپاس از همه دوستان
ظهر شما بخیر

images

......

images

......

images

......

images

......

images

......

images

نه چاره‌ ای که دل از دوستی اش برگیرم
نه حیله‌ ای که توانمش باز راه آورد

بگذار آن چه از دست رفتنی است، از دست بِرود..
وگرنه تو در قلب یک انتظار خواهی پوسید