دنبالم کن

alireza.

کارمند بیشتر

alireza.
5319 پست
9 دنبال‌کننده
13910 امتیاز
2پسند
مرد -
1399-06-30

تصاویر اخیر

ای که روی تو، بهشت دل و جان است مرا

ای که وصل تو مراد دل و جان است مرا

چون مراد دل و جانم، تویی از هردو جهان

از تو دل برنکنم، تا دل و جان است مرا

با مردم
به همان بدی که با شما رفتار کردند
رفتار نکنید...!
به اندازه خوبی خودتان،
با آنها برخورد کنید...!
هميشه خودت )را "نقد"بدان
تا ديگران تو را به "نسيه" نفروشند.
سعی كن استاد"تغيير"باشی
نه قربانی"تقدير"
در زندگی به کسی اعتماد كن كه به او "ايمان"داری نه"احساس"
هرگز به خاطر مردم "تغيیر"نكن...

گاهی "گذشت" میکنم
"گاهی گذر"
معنای این دو فرق میکند
بخشیدن دیگران دلیل
"ضعیف بودن" من نیست...

آنها را می بخشم
چون آنقدر "قوی" هستم
که میدانم آدمها
اشتباه می کنند
بزرگترین هدیه گذشت
"آرامش" است...

تو اگـر معشـوقِ من باشے
♡دلم آشوب نیست…

❤️بے تو حتے بهترین ها هم
♡مرا محبوب نیست…

❤️تو اگـر معشـوقِ من باشے
♡جهنم را چہ باڪ…

❤️زندگے"بےتو"عذاﺏاستﻭ
♡بهشت هم خوﺏنیست…

خیمه بزن به قلب من , صاحب این خانه تویی
مستم کن از جام لبت , ساقی و پیمانه تویی

آغوش سردم را ببین , محتاج دوزخ توام
روشن نما چشم دلم , خورشید کاشانه تویی

بر تخت ملک دل نشین , تا که شوی سلطان من
این بارگاه و کاخ توست , لایق شاهانه تویی

با عشق تو ای دلبرم , جنت نخواهم من دگر
هم دین و هم دنیای من , بهشت جانانه تویی!!!

اگر دنیا تلخ است
تو شیرینش باش
اگر دنیا زشت است
تو زیبایش باش
اگر دنیا با تو نمی سازد
تو سازنده باش
تو فرق بکن ب زیبایی و روشنایی

تمام دنیا را بگردی
هیچکس جز مادر
دوستت نخواهد داشت
از آن دوست داشتن‌های تمام نشدنی
تمام دنیا را بگردی
هیچکس جز پدر
غصه دار غمهایت نیست
پس دنیا را به پایشان بریز

از گلستان احساسم
شاخه گلِ " دوستت دارم "
برایت چیده ام ....

برای گلدان زیبای قلبت

یک باره دچار شدم..
جهانم آغشته به عطرِ پیراهنی شد
که هراسِ نبودنش
این‌ گونه طوفانِ تنهایی را بر سر خانه ام خراب کرد،
به راستی زندگی اگر همین است
مالِ من حراج...

ے شبیه فصل‌ست
هیچ فصلے همیشگے نیست
درزندگے نیزروزهایے براے
ڪاشت،داشت،استراحت
وتجدیدحیات وجوددارد
زمستان تا ابدطول نمیڪشد
اگرامروز مشکلاتے دارید
بدانید ڪه بهارهم درپیش است