دنبالم کن
alireza.
13403 پست
11 دنبال‌کننده
41472 امتیاز
2پسند
مرد -
1399-06-30

تصاویر اخیر

کاش می شد عشق را آغاز کرد
با هزاران گل یاس آن را ناز کرد
کاش می شد شیشه غم را شکست
دل به دست آورد نه این که دل شکست

حافظ

رفتی و همچنان به خیال من اندری
گویی که در برابر چشمم مصوری

تو چه دانی که چه ها کرد فراقت با من…

در من کوچه‌ ای‌ است
که با تو در آن نگشته‌ ام
سفری است
که با تو هنوز نرفته‌ ام
روز ها و شب‌ هایی است
که با تو به‌ سر نکرده‌ ام
و عاشقانه‌ هایی که با تو هنوز نگفته‌ ام

یکی درد و یکی درمان پسندد
یک وصل و یکی هجران پسندد
من از درمان و درد و وصل و هجران
پسندم آنچه را جانان پسندد

هر چه گویی آخری دارد به غیر از حرف عشق
کاین همه گفتند و آخر نیست این افسانه را

دوستت داشتم
دوستت دارم
و دوستت خواهم داشت
از آن دوستت دارم‌ ها
که کسی نمی‌ داند
که کسی نمی‌ تواند
که کسی بلد نیست

اين پرنده‌ ی بی‌ قرار
با نُت زنگ زده در گلو
دنباله‌ ی آوازش را چگونه بخواند

سلام صبحتون بخیر دوستان گلم
روزے پر از آرزوهاے زیبا برای تان خواهانم
روز و روزگارتون خوش
خوشے های تان بادوام
امیدوارم امروز تو پر از فرصت های جدید برای موفقیت های بیش تر باشد

images

سلام صبح شما بخیر درود الهی زندگی‌تان به زیبای گل مسیرتان هموار سفره تان پر نعمت روزیتان با برکت لبهایتان پر لبخند تن‌تان در عافیت و عاقبتتون بخیر باشه ‌ اول هفته‌تون پر انرژی

images