دنبالم کن

alireza.

کارمند بیشتر

alireza.
5319 پست
9 دنبال‌کننده
13910 امتیاز
2پسند
مرد -
1399-06-30

تصاویر اخیر

تادلم خواست تورا،ماه به ویرانی کشید

عشق تو قلب مرا رو به پریشانی کشید

آسمان بعد تو با ابر غزل نازل کرد

آسمان چشم مرا خسته و بارانی کشید

گاهــــــــــی پای کسی می مانی...
که نه دیدیش ...
نه می شنــــــــــاسیش

فقط حسش کرده ای ...
تجمســــــــــش کرده ای؛

پشت هاله ای از ...
نوشته های مجــــــــــازی ...
روی پیج مجازی اش ...

که هر روز می خوانی و ...
در جوابش می گویــــــــــی
دوستت دارم زندگی..
ببار ای نم نم باران
زمین خشک‌ را تر کن
سرود زندگی سر کن
دلم تنگه دلم تنگه...

همیشه دلخوری ها و نگرانی ها را
به موقع بگویید؛

حرفهای خود را با کلام مطرح کنید
نه با رفتار...

که از کلام همان برداشت میشود که
شما میگویید؛

اما از رفتارتان هزار برداشت متفاوت..

سلام دوستان مهربانم، صبح زیبای یکشنبه بخیر چقدر خوبه که همدیگر را داریم —————————- میتوان این شــعر را هر روز خــواند: زنـــــدگی تکــرار یک آواز نیست زنـــــدگی را نوبهنو بـاید شنـید زنـــــدگی زیــــــباست، مـــانند زمین زنـــــدگی زیـــــباست، مـــثل آسمان زندگی زیباست چون رنگین کمان!

...

...

...

...

......