دنبالم کن

⚕️️emt.ali⚕️

و دور می شوی من در همین دور می مانم ! پشیمان که شدی برنگرد ! لاشه ی یک دل که دیدن ندارد.. بیشتر

⚕️️emt.ali⚕️
699 پست
93 دنبال‌کننده
12078 امتیاز
7پسند
مرد -
1373-04-03
نمی کشم
ems

تصاویر اخیر

...وقتی
7 کاربر, 3 پست
love
12 کاربر, 9 پست
آموزش
6 کاربر, 2 پست
اخباردنبالم کن
79 کاربر, 25 پست
بخت آزمایی
10 کاربر, 554 پست
پدر نیوز
10 کاربر, 6 پست
دلشکسته
10 کاربر, 57 پست
رهگذر
4 کاربر, 1 پست
طالع رنگی
5 کاربر, 141 پست
طنز
5 کاربر, 5 پست
عاشقان
5 کاربر, 1 پست
عشق
11 کاربر, 111 پست
عضوجدید
87 کاربر, 147 پست
هه..
3 کاربر, 0 پست