میدونی مث چی میمونه؟ مث وقتایی ک عینک رو چشاته اما داری همه جا دنبالش میگردی و پیداش نمیکنی. اما درست وقتی همه جارو گشتی یهو تو اینه میبینی ک روی صورتته(((:این دقیقا حس من ب کل زندگیه ‌.

پسند

بازنشر