آذر...
دختر همه چیز تمام پاییزست...
دوست داشتنی اما غمگین...
یک دل نه...
صد دل عاشق...
دلتنگ که می شود...
می زند زیر باران...
و باران...
باز هم باران...

پسند

پیگیری کنندگان