دارم فک میکنم کلا چند تا نابینای ایرونی وجود داره:| از طرفی من ب چند تاشون میتونم دسترسی داشته باشم :/ برید کنار خیلی درگیر شدم ://

پسند

پیگیری کنندگان