از باگ های بچه وسطی بودن همینقد بگم که هیچوقت هیچ چیز مختص به تو نیس ((= مثلن دیروز یه دسته گل صورتی گرفتن ، به مناسبتِ بنده (((=. اما بعد دیدم نصفشو ، یه ساعت قبلش داده بودن به اون یکی فرزندشون (((=

  • D-mary

    لعنتی ، فقط تو ریپلای ۱۹۸۸ ، چقد میتونم دوک سونِ لعنتی رو با عمق وجودم درک کنم (((=
    اونم خصوصن همون اپیزود اول بود یا دوم .

  • فاطی

    میخواستن دلش نشکنه.

پسند

پیگیری کنندگان