کودکی که دائم به مادر می گوید "اینو بیار ... اونو بده ..." یعنی نمی خواهد مسئولیت بپذیرد.

اگر می خواهید که کودکتان مسئولیت پذیر شود؛ فرصت دهید که کارهایی که در عهده‌ی توانش است را خودش انجام دهد ...

تصویر پیوستی:
· · · · · · · ·
1611473921228059_large.jpg
1611473921228059_large.jpg · 540x364px, 24KB

پسند

پیگیری کنندگان