نحوه صدا کردن همسر می تواند وسیله ‎ای برای ابراز عشق و محبت بین زن و مرد باشد!

وقتی "آقا/خانم" صداش میزنی حس عزت پیدا می کنه و وقتی میگی "عزیزم" حس محبت!

تصویر پیوستی:
· · · · · · · ·
photo_2021-01-24_17-41-05.jpg
photo_2021-01-24_17-41-05.jpg · 540x356px, 27KB

پسند

پیگیری کنندگان