چنگی به دلداری زنی ،
سازی‌به‌غمخواری بزن
دلدار را پـــیمانه شو ،
سر ریزشو با ساز دل
تصویر پیوستی:
· · · · · · · ·
photo_2021-01-24_17-45-25.jpg
photo_2021-01-24_17-45-25.jpg · 640x640px, 98KB

پسند

پیگیری کنندگان