هیچگاه به دنبال صورت زیبا نباشید!
"روزی پیر خواهد شد..."
هیچگاه به دنبال پوست خوب نباشید!
"روزی چروک خواهد شد..."
هیچگاه به دنبال اندام خوب نباشید!
"روزی عوض خواهد شد..."
هیچگاه به دنبال موی زیبا نباشید!
"روزی سپید خواهد شد..."
در عوض به دنبال قلبی وفادار باشید،
که تا ابد دوستتان خواهد داشت..

تصویر پیوستی:
· · · · · · · ·
photo_2021-01-24_17-52-09.jpg
photo_2021-01-24_17-52-09.jpg · 640x640px, 53KB

پسند

پیگیری کنندگان