سلام صبح شما بخیر

بابا اتاق پر شده از بوی مادرم وقتش رسیده پر بکشی سوی مادرم دگر خجل نباش تو از روی مادرم فرقت شده شبیه به پهلوی مادرم شهادت حیدر کرار، حضرت علی بن ابی الطالب (ع) تسلیت باد

تصویر پیوستی:
· · · · · · · ·
images.jpg
images.jpg · 300x168px, 8KB

پسند

پیگیری کنندگان