دنبالم کن

⚕️️emt.ali⚕️

و دور می شوی من در همین دور می مانم ! پشیمان که شدی برنگرد ! لاشه ی یک دل که دیدن ندارد.. بیشتر

⚕️️emt.ali⚕️
656 پست
91 دنبال‌کننده
10700 امتیاز
7پسند
مرد -
1373-04-03
نمی کشم
ems

تصاویر اخیر

{-12-}
images

تست

images

تست

images

test

images

تست پیوست چند تصویر

images

نسخه اندروید سایت

من تا پایان عمرم به این می‌اندیشیدم؛
"زنی که عشق را می‌پذیرد، تا چه اندازه بی دفاع می‌گردد!!

images
{-76-}
images

پنهان خورید باده که دیدار یار نزدیک است
این بار بخت بردن ما در قمار نزدیک است
ما سال های سال در این سوگ خانه زجه زدیم
دیگر زمان خنده ات ای روزگار نزدیک است

images

test

images

تو اردیبهشتِ دستهای منی

نامت را که برلبانم بکارم

ترانهِ جوانهِ خواهد زد