دنبالم کن

پِْـادِشْـʑąɧཞąـاهِ شَبْــ

پِْـادِشْـʑąɧཞąـاهِ شَبْــ
162 پست
9 دنبال‌کننده
648 امتیاز
3پسند
زن -
1380-06-11

تصاویر اخیر

از ما ‍مُتنفرن چون جایِ ‍ما نیستند!

تو ن‍‌یاز نداری ‍چیزی رو ب‍ہ کسی ‍اِثبات کنی.

‍قوانینو بشکن، تو ب‍ہ ‍دنیا نیومدي ک‍ہ ‍معمولي باشي!

خَریتِ محضِ بیشتر از حدِ آدما ‍باهاشون حرف زد.

تُرک ‍زبان ها نمیگن : دلتنگتم
‍میگن : (اورَییم سَن ایستیر) یعنی ‍خیلی دلم میخوادت ؛)

‍دلم تنگ شُده واس‍ہ ‍خنده هامون!

‍حَرفام سایزه ‍گوشات نیست!

‍میتوني هَر جوري ک‍ہ میخواي ‍راجبم فکر کُني، منم ‍میشینم ب‍ہ این میخندم ک‍ہ چقدر ‍درگیرِ منی.

تو‌‌ ‍کسي هستي ک‍ہ حتي ‍سطلِ آشغالم ‍قبولت نمیکن‍ہ

‍لازم نیست مُتنفر باشي ؛
ترك کن قبل از این ك‍ہ ‍متنفر بشي .!
‍امیرتتلو