دنبالم کن
alireza.
11399 پست
11 دنبال‌کننده
37561 امتیاز
2پسند
مرد -
1399-06-30

تصاویر اخیر

سلام عصرتون بخیر

images

سلام برشما دوستان . صبحتون بخیر روز خوبی پیش رو داشته باشید

images

تقدیم شما

images

بخشش را «بخش کن»… محبت را «پخش کن» …

غضب «پریشانی» است… نهایتش «پشیمانی» است …

هر چه «بضاعتمان» کمتراست … «قضاوتمان» بیشتر است…

با «خویشتنداری» … «خویشاوند داری» …

به «خشم» … «چشم» نگو …

انسان «خوشرو» … گل «معطر» ست.

«دوست داشتن» … را «دوست بدار»

از «کینه» …«متنفر» باش

به «مهربانی» .. «مهر» بورز

با «آشتی» …. «آشتی» کن

و از «جدایی» …«جدا» باش….

بـه گیـتـی ز بخـشـش بــود مـرد بـِه

تـو گـر گـنـج داری ببـخـش و مَـنِـه

بـر ارزانـیــان گـنــج بــستـه مــدار

ببـخـشـای بـر مــرد پــرهـیـزکــار

اید گذشت..از گذشته ھا..از گذشت ھا و بخشش‌ھا..

از شمارش شکستن ھا و ندیده انگاشته شدن‌ھا..

و از ھیاھوی بی خیالی آدم‌ھا..

و از سایه‌ھای خاطرات..

و چشم پوشیده داشت بر زخم‌ھای ماندگار..

و باور داشت رویایی به رنگ مرگ را..

و لبخند زد به حقایق تنھایی..

و ایمان اورد به گذر لحظه‌ھا..

وانکه سیمت نداد زر بخشش

وانکه پایت برید سر بخشش

سلام عصرتون بخیر

images

سلام صبح بخیر دوستم!

امیدوارم با لبخندی بر صورتت
و خوشبختی بر روحت
به آغوش این صبح زیبا بروی.
صبح بخیر دوست خوبم!

images

شبتون بخیر دوستان

images