دنبالم کن
تکتاز
6 پست
8 دنبال‌کننده
235 امتیاز
1پسند
مرد -
1373-03-27

تصاویر اخیر

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد

هم رونق زمان شما نیز بگذرد

وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب

بر دولت آشیان شما نیز بگذرد

باد خزان نکبت ایام ناگهان

بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد

آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام

بر حلق و بر دهان شما نیز بگذردجنگل ثمـــر نداشت ، تبـــــر اختراع شد

شيطان خبر نداشت، بشر اختراع شد !

«هابيل» ها مزاحم « قابيل» می شدند

افسانه ی« حقـــوق بشر» اختراع شد !

مـردم خيال فخـــر فروشــــی نداشتند

شيـئی شبـيه سكه ی زر اختراع شد

فكر جنايت از سر آدم نمی گذشت

تا اينكه تيغ و تير و سپر اختراع شد

با خواهش جمـــاعـت علاف اهـــل دل

چيزي به نام شعر و هنر اختراع شد !

اينگونه شد كـــه مخترع ازخيـــر ما گذشت

اينگونه شدكه حضرت ِ «شر» اختراع شد !

دنيابه كام بود و … حقيقت؟مورخان !

ما را خبـــــر كنيد؛ اگر اختـراع شد !!

امروز ما بیچارگان امید فردائیش نیست

این دانی و با ما هنوز امروز و فردا میکنی

ای کرونا بگو از دست تو آخر کجا پنهان شدن

در قرنطینه هم ما را تو پیدا میکنی

ما ایرانیان بیماری ها دیدیم در طول عمر

بس مزمن و دردناک اما تو غوغا میکنی


آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا
حالا که با کرونا افتاده ام از پا چرا
خوب من، محبوب من، گفتم ماسک بزن
حرف من را کج شنیدی، آمدی بی ماسک چراپ‌ن: جلوگیری از مرگ رو به چشم دیدم
images
 • report
  ⚕️️emt.ali⚕️

  آقا به پسرخاله م امروز گفتم حرفاتونو
  بعد گف دکتر گفته بوده بخوره
  اما چون دیده خوب شده دیگه نخورده. وگرنه دکتر گفته شبی یکی بخوره.
  منم گفتم پس ادامه بده و قطع نکنه. چون دکتر هم همینو گفته بهش.

  مرسی دوتاتون.
  پاسخ

  باش

⚕️️emt.ali⚕️
بالاترین حد امنیت برای یک وبسایت
images
 • report
  تکتاز

  به نظرم طراحش ایرانی بوده