دنبالم کن

⚕️️emt.ali⚕️

و دور می شوی من در همین دور می مانم ! پشیمان که شدی برنگرد ! لاشه ی یک دل که دیدن ندارد.. بیشتر

⚕️️emt.ali⚕️
658 پست
91 دنبال‌کننده
10758 امتیاز
7پسند
مرد -
1373-04-03
نمی کشم
ems

تصاویر اخیر

tina
0 پست
مسابقه
397 پست
hesa
0 پست
negar
4 پست