دنبالم کن

⚕️️emt.ali⚕️

و دور می شوی من در همین دور می مانم ! پشیمان که شدی برنگرد ! لاشه ی یک دل که دیدن ندارد.. بیشتر

⚕️️emt.ali⚕️
699 پست
93 دنبال‌کننده
12078 امتیاز
7پسند
مرد -
1373-04-03
نمی کشم
ems

تصاویر اخیر

مریم
30 پست
Xmohr
0 پست
hamed.h
2 پست
hesa
0 پست
alireza.
14073 پست
maryia
1 پست
sarvin
1 پست
shamim
38 پست
negar
4 پست
پاییز
331 پست
ghazal
48 پست
mitra
0 پست
Leila
16 پست
alireza
11 پست